Ordförande har ordet

12

Djup beundran för styrkan som krävs för att leva med cancer.


Jag har sedan 1999 haft förtroendet att vara en av dem som deltagit i Cancerhjälpens viktiga ändamål, att hjälpa barn och vuxna som insjuknat i cancer. Den röda tråden i Cancerhjälpen är att hålla kostnaderna nere, så att så mycket pengar som möjligt kommer fram till vårt ändamål. En annan röd tråd är att skapa stabilitet och kontinuitet i Cancerhjälpen. Människor ska veta vad som gäller och kunna lita på det, alla som på ett eller annat sätt har kontakt med Cancerhjälpen.

En varm tacksamhet till våra givare som möjliggör Cancerhjälpen och en djup beundran för den styrka och kamp som krävs för att leva med en cancerdiagnos.

Ywonne Jacobsson
Ordförande

×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Väldigt ovanligt vid så unga år som 43
Vår nya redaktör Jeanette Elmström