90kontotransparent

90kontotransparent

STYRELSE

Möt Cancerhjälpens styrelse

Mitt namn är Ywonne Jacobsson och jag är född 1956. Jag har varit Cancerhjälpens ordförande sedan årsmötet år 2000 och jag bugar för det förtroendet. Jag har varit yrkesverksam främst inom sjukvård, telekommunikation och personaladministration. Mitt engagemang för de utsatta i samhället har alltid varit stort. Min insikt om de cancersjukas problematik grundar sig på upplevelser i privatlivet och genom
alla bidragsansökningar jag läst under mina år som ordförande. Jag läser samtliga ansökningar.

Många vitsippor. Vitsippan är Cancerhjälpens symbol.

Tomas Brazda avled år 2020. 

Mitt namn är Tomas Brazda, född 1947, Pol.mag. Sedan år 1993 har jag varit engagerad i Cancerhjälpen, huvudsakligen i insamlingen. För Cancerhjälpens insamling känner jag ett starkt engagemang.

Viktigt att veta är att insamlingen är själva grundförutsättningen för Cancerhjälpens existens och stöd till alla de barn och vuxna som vi årligen kan hjälpa.

Mitt namn är Anita, född 1946. Jag har under hela mitt yrkesverksamma liv arbetat med människor utifrån olika roller, projektledare/utbildningsledare, personalchef och senare i eget företag. Jag har arbetat inom kommun, under 16 år inom bostadsbranschen och satt där även i koncernledningen. I egna företaget har jag arbetat inom många olika branscher och organisationer.
Arbetet innebar då HR-frågor samt arbete med grupputveckling, coachning och kommunikationsfrågor.

Jag heter Jaakko Turunen, är född 1944 och är en “glad” pensionär.
Jag har jobbat nästan hela mitt arbetsliv inom den Grafiska branschen.
4,5 år före min pensionering jobbade jag hos Cancerhjälpen.
Under den tiden såg jag dagligen vilket behjärtansvärt ändamål insamlingen har och hur många cancersjuka barn och vuxna som får hjälp.
Och när jag fick frågan att vara med i Cancerhjälpens styrelse, kunde jag självklart inte tacka nej.

Styrelsens suppleanter

Anita Sjöberg, suppleant. Invald år 2000

Jag heter Anita Sjöberg och är född 1946. Har arbetat med försäkringar i 24 år. Har varit med i Cancerhjälpens styrelse sedan år 2000. Min familj och jag tyckte att det var angeläget att försöka betala tillbaka något av det stöd vår äldsta dotter / syskonens älskade storasyster fick under sin sjukdomstid i hjärntumör från just Cancerhjälpen.

Catharina Jonsson, suppleant. Invald år 2017
Jag heter Catharina och är född 1959. Har under många år kännt ett starkt engagemang för Cancerhjälpen och alla barn och vuxna som drabbas av cancer. Alla känner vi någon, oftast flera, som är drabbad.

Alexandra Broman, suppleant. Invald år 2017

Mitt namn är Alexandra Broman och jag är född 1985. Efter examen inom ekonomi har jag arbetat med försäljning, redovisning och nu som ekonomichef och när frågan kom om att ingå som suppleant i Cancerhjälpens styrelse kändes det självklart att tacka ja. Vi har alla någon i vår närhet som drabbats av cancer, så även i min familj. Jag tycker att Cancerhjälpen bedriver en behjärtansvärd verksamhet och ser otroligt positivt på den slimmade organisationen som möjliggör att så stor del av de insamlade pengarna delas ut till drabbade.

Om Cancerhjälpens styrelse

Styrelsen sitter på tvåårsmandat och väljs av medlemmarna vid föreningens årsmöte. Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter varav en ordförande. Ordföranden har ettårsmandat.

Årsmöte hålls varje år senast den sista april året efter räkenskapens utgång.
Styrelsen bestämmer tid och plats och man skickar en skriftlig kallelse till samtliga medlemmar, minst 14 dagar i förväg.

Frågor gällande styrelsen?
Kontakta Cancerhjälpens ordförande Ywonne Jacobsson,

Telefon: 08-612 42 42
E-post: ordforande@cancerhjalpen.se

Cancerhjälpen - 90 04 37-5

Vår verksamhet - en riksorganisation

Cancerhjälpen är en ideell riksorganisation med 90-konto som arbetar utan vinstintressen.

Vår organisation är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag för att kunna finansiera hjälpen till cancersjuka barn och vuxna. Inga fonder eller statliga bidrag finns att tillgå.
Insamlade medel fördelas mellan barn och vuxna och även till trivsel- och projektbidrag.
Hjälpen är öppen och inget krav på medlemskap finns för att beviljas bidrag, vi har heller aldrig några ansökningsstopp utan arbetar året om.

Anna Nordberg är Cancerhjälpens aukt. revisor

Familjeföretagens Revisionsbyrå AB

2019.png

Kontakta oss

Telefon: 08 - 612 42 42

Hemsida: www.cancerhjalpen.se

E-post: info@cancerhjalpen.se

Organisationsnummer: 816000-5958

Integritetspolicy - GDPR
Adress

Sandhamnsgatan 62

115 60 Stockholm

 

Plusgiro:  90 04 37-5

Bankgiro: 900 - 4375

90konto1

2019.png
08-612 42 42
info@cancerhjalpen.se
www.cancerhjalpen.se
Sandhamnsgatan 62, 115 60 Stockholm
Org.nr: 816000-5958
Image
Copyright © Cancerhjälpen 2021. Alla rättigheter reserverade.