Integritetspolicy - GDPR
Cancerhjälpens logotype visas på sidan för Integritetspolicy i enlighet med GDPR.

Vi har nu uppdaterat vår integritetspolicy i samband med GDPR

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du lämnar personuppgifter till Cancerhjälpen. Därför vill vi vara öppna med hur vi hanterar och behandlar dina personuppgifter. I vår  integritetspolicy beskriver vi vilka uppgifter som samlas in, i vilket syfte de samlas in, vilka rättigheter du har som givare, medlem eller följare samt hur du kan kontakta oss. Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen följer både gällande dataskyddsförordning – GDPR och interna riktlinjer och rutiner.

1. Personuppgiftsansvarig

Cancerhjälpen, organisationsnummer 816000-5958, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och strävar alltid efter att skydda dina uppgifter på bästa sätt i enlighet med dataskyddsförordningen och övriga dataskyddslagar som gäller vid tillfället för behandlingen.
Cancerhjälpen kan kontaktas via telefon 08- 612 42 42 eller via e-post: dataskydd@cancerhjalpen.se.

2. Hur länge sparas dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att utföra den tjänst som du har begärt. Dina personuppgifter sparas i upp till 36 månader efter vi tagit del av dem. Viss information kan behållas längre på grund av andra lagkrav, exempelvis bokföringslagen.


3.  Dina rättigheter som registrerad?

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och har möjlighet att påverka den information vi har sparad om dig. Du kan åberopa: Rätten till registerutdrag, Rätten att få uppgifter rättade och Rätten att begränsa användandet eller bli borttagen.

Tycker du att dina personuppgifter är felaktiga eller att dina rättigheter inte respekteras av oss?
Vi eftersträvar alltid att du ska känna dig helt nöjd - kontakta oss gärna så att vi tillsammans kan reda ut det. Om du fortfarande inte är nöjd har du rätt att vända dig till Datainspektionen.


4. Vilka personuppgifter samlas in om dig och varför?

Information som du ger till oss när du ger en gåva, blir medlem eller på annat sätt kontaktar oss.
•    Person- och kontaktinformation, exempelvis: namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer
•    Gåvor och beställningar av t.ex. minnesblad.
•    Kontonummer för autogirobetalning
•    Betalkortnummer för kortbetalningar, mobilnummer vid Swishbetalning.

Information som vi får av tredje part och som vi själva skapar:
•    Uppdaterade person- och kontaktuppgifter från folkbokföringsregistret.
•    Information om betalningar lyckats (ex. swishbetalning) från betalleverantör.
•    Indelning av vår databas i olika typer av segment och grupper  

Information insamlad genom Cookies:
•    Hur du kom till vår webbsida och hur du använder vår webbsida.
Cancerhjälpen använder kakor (cookie). En cookie är en textfil som webbplatsen begär att få spara på din dator. Vi använder cookies för att kunna se och analysera trafik på vår hemsida. Detta görs via Google Analytics. Cookies innehåller inga personuppgifter som till exempel namn, personnummer eller e-postadress.

Information som skapas genom nyhetsbrev (utskick med e-post)
•    Om du öppnat nyhetsbrevet
•    Vilka länkar du klickat på i nyhetsbrevet
Du kan ta tillbaka ditt samtycke till denna behandling genom att avregistrera dig ifrån nyhetsbrevet, alltid längst ner till höger i vårt nyhetsbrev.

5. Betalning och säkerhet

Din onlinebetalning är säkrad genom att Cancerhjälpen använder betalningstjänster från svenska betalföretaget PAYER. Att betalningen sker på en säker sida kan du se genom att adressen på betalsidan börjar med https:// samt att det visas ett hänglås i nedre högra hörnet av din browser.


6. Vad gör Cancerhjälpen med din information?

Vi behandlar din information till följande ändamål:
•    Behandlar din gåva eller beställning. Cancerhjälpen hjälper till att ta emot och registrera gåvor e-post, post och telefon. Exempelvis skickar vi ut inbetalningskort och skriver ut minnesblad, hanterar autogiromedgivanden hos Bankgirocentralen. Syftet är att administrera och tacka för din gåva samt informera om vår verksamhet.

•    Sammanställer statistik. Webbsidebesök analyseras genom Google Analytics.

•    Kontaktar dig via telefon. Exempelvis genom vår telefoninsamling, gäller enbart redan befintliga givare på telefoninsamling. Telefonsamtal förekommer även för kompletterande uppgifter i samband med t.ex. minnesgåva.

•    Gör utskick med e-post. Exempelvis för nyhetsbrev, tackmeddelanden och information. Vårt berättigade intresse för detta ändamål är att kunna bedriva en effektiv insamlingsverksamhet.

•    Vi behandlar dina person uppgifter för att kunna kommunicera med dig som givare. Vi berättar om vår verksamhet och hur insamlade medel används. Syftet är att öka intäkterna till Cancerhjälpen genom att olika aktiviteter i syfte att samla in gåvor och/ eller värva autogirogivare. Dessa aktiviteter kan exempelvis vara via brev eller digitala medier, annonsering.

•    Följer tillämplig lag. Information om beställningar används till som underlag till bokföring. Detta är en rättslig förpliktelse för oss.
Vårt berättigade intresse för ändamålen ovan är att kunna bedriva en effektiv insamlingsverksamhet.

Ändring av denna integritetspolicy
Cancerhjälpen kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy.
Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på www.cancerhjalpen.se

Datum då policy börjar gälla:
25 maj 2018