90kontotransparent

90kontotransparent

EKONOMI

Cancerhjälpen arbete under år 2020.


Cancerhjälpen kunde under år 2020 hjälpa 943 cancersjuka människor runt om i landet, varav 465 vuxna och 478 barn.

Dessutom beviljades 6 stycken projektbidrag.

Cancerhjälpens synsätt är att varje ansökan är unik och målet är att varje bidrag som delas ut är enligt bidragstagarens eget önskemål, naturligtvis inom ramen för våra riktlinjer.

Tack vare frivilliga bidrag från enskilda personer och företag har Cancerhjälpen sedan starten 1993 delat ut snart 200 miljoner kronor till många av Sveriges cancersjuka vuxna och barn.

De tre kostnadsslag som vi delar in Cancerhjälpens kostnader i är: ändamålskostnad, insamlingskostnad och administrationskostnad.
Dessa kostnadsslag är de som återfinns i vår Årsredovisning samt i den Resultat- och Balansräkning som skickas in för granskning till Svensk Insamlingskontroll varje år.

Cancerhjälpen - 90 04 37-5

Vår verksamhet - en riksorganisation

Cancerhjälpen är en ideell riksorganisation med 90-konto som arbetar utan vinstintressen.

Vår organisation är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag för att kunna finansiera hjälpen till cancersjuka barn och vuxna. Inga fonder eller statliga bidrag finns att tillgå.
Insamlade medel fördelas mellan barn och vuxna och även till trivsel- och projektbidrag.
Hjälpen är öppen och inget krav på medlemskap finns för att beviljas bidrag, vi har heller aldrig några ansökningsstopp utan arbetar året om.

Logotype Svensk Insamlingskontroll. Cancerhjälpen har 90-konto.

Organisationer med 90-konto kontrolleras och måste följa Svensk insamlingskontrolls direktiv gällande penninginsamling, penninggåvor och upptagande av medlemsavgifter för välgörande- eller ideellt ändamål.

Fördelning utdelade bidrag

Underlag hämtat från aktuell årsredovisning.

Ekonomisk hjälp till vuxna.
50%
Bidrag till barn
40%
Projektbidrag
10%

Årsredovisning

Aktuell årsredovisning och tre senaste åren.

2019.png

Kontakta oss

Telefon: 08 - 612 42 42

Hemsida: www.cancerhjalpen.se

E-post: info@cancerhjalpen.se

Organisationsnummer: 816000-5958

Integritetspolicy - GDPR
Adress

Sandhamnsgatan 62

115 60 Stockholm

 

Plusgiro:  90 04 37-5

Bankgiro: 900 - 4375

90konto1

2019.png
08-612 42 42
info@cancerhjalpen.se
www.cancerhjalpen.se
Sandhamnsgatan 62, 115 60 Stockholm
Org.nr: 816000-5958
Image
Copyright © Cancerhjälpen 2021. Alla rättigheter reserverade.