EKONOMI

Cancerhjälpen arbete under år 2022


Cancerhjälpen kunde under år 2022 hjälpa 704 cancersjuka människor runt om i landet, varav 376 vuxna och 328 barn. 

Dessutom beviljades 4 trivselbidrag. 


Cancerhjälpens synsätt är att varje ansökan är unik och målet är att varje bidrag som delas ut är enligt bidragstagarens eget önskemål, naturligtvis inom ramen för våra riktlinjer.

Tack vare frivilliga bidrag från enskilda personer och företag har Cancerhjälpen sedan starten 1993 delat ut snart 200 miljoner kronor till många av Sveriges cancersjuka vuxna och barn.

De tre kostnadsslag som vi delar in Cancerhjälpens kostnader i är: ändamålskostnad, insamlingskostnad och administrationskostnad.
Dessa kostnadsslag är de som återfinns i vår Årsredovisning samt i den Resultat- och Balansräkning som skickas in för granskning till Svensk Insamlingskontroll varje år.

Cancerhjälpen - 90 04 37-5

Vår verksamhet - en riksorganisation

Cancerhjälpen är en ideell riksorganisation med 90-konto som arbetar utan vinstintressen.

Vår organisation är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag för att kunna finansiera hjälpen till cancersjuka barn och vuxna. Inga fonder eller statliga bidrag finns att tillgå.
Insamlade medel fördelas mellan barn och vuxna och även till trivsel- och projektbidrag.
Hjälpen är öppen och inget krav på medlemskap finns för att beviljas bidrag, vi har heller aldrig några ansökningsstopp utan arbetar året om.

Logotype Svensk Insamlingskontroll. Cancerhjälpen har 90-konto.

Organisationer med 90-konto kontrolleras och måste följa Svensk insamlingskontrolls direktiv gällande penninginsamling, penninggåvor och upptagande av medlemsavgifter för välgörande- eller ideellt ändamål.

Fördelning utdelade bidrag

Underlag hämtat från aktuell årsredovisning.

Ekonomisk hjälp till vuxna. 76%
Bidrag till barn20%
Trivselbidrag4%

Årsredovisning

Aktuell årsredovisning och två senaste åren.