VUXEN

BIDRAGSANSÖKAN VUXEN

 2022-01-01 införs ny riktlinje gällande vuxenansökan som är mycket viktigt att känna till.

Cancerhjälpen ger möjlighet till max två beviljade bidrag per sökande.

Dvs. har ni redan beviljats två bidrag eller fler kommer en ny ansökan att avslås. 

 

Bidragsansökningarna behandlas enligt GDPR. På grund av denna sekretess lämnas inga besked gällande ansökningar per telefon eller via e-mail.

Läs igenom riktlinjer och bilagor innan du ansöker.

Riktlinjer - Inkomst och tillgångar

Ensamstående

Årsinkomsten för ensamstående får vara max 250.000 kr (beskattningsbar årsinkomst) med avdrag av ett basbelopp per minderårigt barn och år.

Förmögenhet för ensamstående får vara max 100.000 kr. (Gäller ej taxeringsvärdet på en (1) ägd fastighet.)

Bilagor - läs igenom innan du ansöker. Ej komplett ansökan returneras utan åtgärd.

Läkarintyg

Läkarintyg måste alltid vara med läkarens originalunderskrift - ej kopia.

Viktigt är att läkarintyg innehåller följande information:
Datum för diagnos, diagnoskod och aktuell medicinsk status

Plats för läkare att skriva intyg finns på sidan 2, se ansökningsblankett.

Som riktmärke kan man säga att så länge den som söker befinner sig 3-4 år från sin cancerdiagnos eller återfall så finns möjligheten att ansöka.

Ansökan i fyra steg:

1. Ansökningsblankett

Skriv ut ansökningsblankett. Fyll i personuppgifter, välj (1) önskemål, lämna kontouppgifter och skriv under ansökan.

2. Obligatoriska bilagor

- Läkarintyg, enligt sidan 2 på ansökningsblankett.
- Familjebevis beställs med sökandes personnummer.

3. Bifoga obligatorisk deklaration och årsbesked

- Kopia av sökandes och make/maka/sambos senaste inkomstdeklaration/er.
- Årsbesked från bank för sökande och make/maka/sambo.


4. Posta ansökan:

Vår adress:
Cancerhjälpen
Sandhamnsgatan 62
115 60 Stockholm

Alla sökande får beslut per post, på grund av det stora antalet sökande kan vi inte ange exakt tidsram.

Cancerhjälpen kan inte hämta ut rekommenderade brev.

Vad kan man ansöka om?

Omkostnader

Ekonomisk hjälp till ökade omkostnader i samband med cancersjukdom, max 5.000 kr

Special-BH

Bidrag till inköp av protes, special-BH, baddräkter och bikinis.

Några ord till dig som är kurator eller anhörig, som hjälper till att göra en ansökan.

 

Vi ber Er att alltid kontrollera vuxna sökandes inkomst och tillgångar innan ansökan skickas in.

Läkaren får skriva intyg separat eller direkt på sidan 2 av vår blankett.
Om läkarintyg skrivs separat ska det innehålla samma information som vår ansökningsblankett visar.

Slutligen, ett önskemål per ansökan. Bidrag måste fördelas rättvist mellan alla sökande.

FÖRDJUPNING - deklaration och årsbesked

Vanliga frågor gällande deklaration och årsbesked:

1. Vilket årtal ska det vara på deklaration och årsbesked?

Deklarationen som ska bifogas ansökan är alltid den senaste man fått från Skatteverket. Deklarationerna skickas varje år ut från Skatteverket i mars/april månad.

EXEMPEL: Ansöker du i januari månad är det den deklarationen man fått året innan som gäller som underlag. 
Vet man att inkomsten är för hög på den deklarationen man har hemma, kan det vara klokt att invänta att skicka in ansökan tills man fått nya deklarationsuppgifter.


Tänk på att årsbesked ska vara daterat samma år som inkomståret på den deklaration du skickar in.
På bilden ser du vilket årtal du ska titta efter.

 

inkomstar

Sidor i inkomstdeklaration som ska bifogas ansökan.

Bli månadsgivare

Genom att ge regelbundet är du med och långsiktigt stödjer/möjliggör hjälp till cancersjuka barn och vuxna.

Fördelar som månadsgivare:
Administrativa kostnader minskar
Inga OCR-nummer
Välj eget månadsbelopp

Malin Berghagen

Cancerhjälpens Ambassadör

Gilla och följ oss

Vi får bland annat följa Cancerhjälpens Facebookredaktörer Rebecca och Jeanette om hur livet är med obotlig cancer.

En fantastisk twist av allvar, glädje, humor, kämparglöd, vilja att stötta andra drabbade och många kloka ord.

Välkommen till Cancerhjälpen på Facebook

Läs senaste nytt från Cancerhjälpen

Har du kompetens, tid och engagemang? Tveka inte att söka. 
Håll utkik! Skicka åter så snart ni kan. 
  Diagnos: obotlig cancer Idag: nylicensierad spinninginstruktör

Har du kompetens, tid och engagemang?


Tveka inte att söka.