Ansökan - GDPR
Cancerhjälpens logotype på sida om GDPR för bidragsansökan.

Personuppgiftspolicy - för bidragsansökan.

Avser dig som på grund av cancersjukdom ansöker om bidrag från Cancerhjälpen.
Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du lämnar personuppgifter till Cancerhjälpen.
Därför vill vi vara öppna med hur vi hanterar och behandlar dina personuppgifter.

1. Personuppgiftsansvarig

Cancerhjälpen, organisationsnummer 816000-5958, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Cancerhjälpen behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen - GDPR.
Med begreppet personuppgifter avser vi all info som lämnas i bidragsansökan.
Cancerhjälpen kan kontaktas via telefon 08- 612 42 42 eller via e-post: dataskydd@cancerhjalpen.se.

2. Insamlings av personuppgifter

Vi samlar endast in de uppgifter som är nödvändiga för ändamålet.
Ändamålet avser att handlägga ansökan och kunna ge relevant information om Cancerhjälpen.

3. Behandling av personuppgifter

Cancerhjälpen registrerar och handlägger din ansökan. Endast handläggare och ordförande hanterar dina uppgifter. Vi handlägger enbart kompletta ansökningar, ofullständiga ansökningar returneras i sin helhet.

4. Lagring av dina uppgifter

Cancerhjälpen sparar samtliga beviljade bidragsbeslut jämte utbetalningskvittens i vår bokföring i 7 år i enlighet med bokföringslagen. Alla övriga ansökningshandlingar makuleras efter 36 månader.

5. Dataskydd

Cancerhjälpen skyddar och värnar om dina personuppgifter. Personuppgifterna lagras lokalt på Cancerhjälpen utan koppling mot internet. Vi garanterar att dina personuppgifter stannar hos oss och inte lämnas vidare till tredje part.

6. Dina rättigheter som registrerad.

Du kan när som helt begära ett utdrag på registrerad data om dig. Begäran gör du skriftligen och den måste skrivas under, detta för att säkerställa att ingen obehörig ska kunna begära ut dina uppgifter.

Med hänvisning till lagkrav, bokföringslagen, kommer vi inte kunna radera ditt personnummer, ditt namn och din adress om du har beviljats ett bidrag.

Om du vill avsäga dig digital information/nyhetsbrev kan du själv avsäga dig fler meddelande  från oss längst ner till höger i det e-postmeddelande du tagit emot från Cancerhjälpen.

Datum då ny personuppgiftspolicy börjar gälla:
25 maj 2018