Välkommen till Cancerhjälpen.

Cancerhjälpens syfte är att verka för förbättring av levnadsvillkoren för landets cancersjuka, som lever här och nu,
reaktivering av cancerdrabbade samt se till att bidra med medel till inköp av sjukhusutrustning till svenska sjukhus och behandlingshem.
Hjälpen till cancersjuka barn och vuxna är öppen och inget krav på medlemskap finns för att kunna erhålla hjälp.

För dig som är cancersjuk eller förälder till ett cancersjukt barn vill jag säga att vi finns till för att på något sätt kunna hjälpa dig
i den livssituation som du nu befinner dig i.
Jag hoppas att du med hjälp av Cancerhjälpens hemsida enkelt skall förstå hur man ansöker om hjälp.

Ett varmt och innerligt tack till Dig som är med och gör hjälpen möjlig till så många barn och vuxna.

Ywonne Jacobsson
Ordförande

Skriv ett inlägg

Book your tickets