Nedan finner Ni Cancerhjälpens riktlinjer gällande bidragsansökningar ♥

Ansökan kan skickas in till Cancerhjälpen året om, det beviljas bidrag året om.

Har Ni ansökt tidigare?

Tänk då på att:
* Barn kan ansöka 12 månader efter senast beviljade bidragsansökan.
* Vuxna kan ansöka 24 månader efter senast beviljade bidragsansökan.

CANCERHJÄLPENS RIKTLINJER

CANCERHJÄLPEN BEVILJAR BIDRAG FÖR

 • Omkostnader i samband med cancersjukdom.
 • Rehabilitering med behandlande syfte.
 • Olika former av terapi.
 • Alternativmedicin och alternativbehandling.
 • Rekreationsresor.
 • Specialmadrass. (Tempur/Bericon)
 • Sysselsättningsmaterial. (Gäller barn under 18 år)
 • Hospicevård.
 • Bidrag till offentliga inrättningar.

BIDRAG BEVILJAS EJ FÖR

 • Tandvård. (omkostnadsbidraget får användas till tandvård)
 • Till semesterresor. (undantag barn under 18 år)
 • Bidrag beviljas ej retroaktivt.

 

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VUXNA SÖKANDE:

Ekonomiska förutsättningar beräknas enbart på den senaste deklarationen från Skatteverket.
Det finns inga undantag.

ENSAMSTÅENDE

Den beskattningsbara årsinkomsten får vara max 250 000 kr.
Förmögenhet får vara max 100 000 kr.

Den som har en beskattningsbar årsinkomst mellan 0-60.000 kr per år, får ha en förmögenhet på 150 000 kr.

GIFT / SAMMANBOENDE

Hushållets beskattningsbara årsinkomst får vara max 420 000 kr.
Hushållets förmögenhet får vara max 200 000 kr.

GEMENSAMMA REGLER FÖR ALLA VUXNA SÖKANDE:

 • Avdrag görs av ett basbelopp, 44.300 kr, per minderårigt barn i hushållet. (beräknas mot den beskattningsbara årsinkomsten.)
 • Taxeringsvärdet på en ägd fastighet räknas ej som förmögenhet.
 • Sökande som är nolltaxerad bifogar ett intyg från Skatteverket tillsammans med ansökan.

BIDRAG TILL ANHÖRIGA:

Cancerhjälpen har tyvärr inte möjlighet att bevilja bidrag för anhöriga till de cancerdrabbade. Givetvis får minderåriga barn resa med förälder.
Bidrag kan dock beviljas för ledsagare/assistent för blind patient/patient med funktionshinder. Behovet av ledsagare/assistent skall alltid styrkas med läkarintyg.

HANDLÄGGNINGSTID:

Vår handläggningstid är normalt sett 6-8 veckor från det datum som ansökan ankommer till Cancerhjälpen. Ansökningar handläggs i turordning efter ankomstdatum.

Ansökningar gällande barn samt patienter som söker hjälp för hospicevård handläggs inom 2-3 veckor.