Ansök i tre enkla steg:

1. Klicka här för att skriva ut ansökningsblankett och samtidigt beställa familjebevis.

2. Fyll i ansökningsblankett och bifoga alla obligatoriska handlingar. Vad som är obligatoriskt anges på sidan 1 till både barn och vuxenansökan. Tänk på att möjlighet till uppföljning med kompletteringar är begränsad så det är viktigt att ansökan blir komplett från början. Blir man osäker är det bättre att kontakta Cancerhjälpen och rådfråga än att chansa.

3. Ge Din läkare sidan 2 på blanketten för utfärdande av läkarintyg.
Eventuellt kuratorsutlåtande skrivs också på sidan 2.

Ansökningsfakta: Handläggningstid 6-8 veckor.
Kortare handläggningstid för barn och hospiceansökningar, 2-3 veckor.
Turordning efter ansökans ankomstdatum till Cancerhjälpen.

Tänk på att:
Cancerhjälpens regler/riktlinjer måste uppfyllas, riktlinjerna finns här.
Läs noga igenom dessa innan ansökan görs för att undvika eventuella missförstånd.