student-849825_960_720Denna sida är för Dig som är kurator eller anhörig.
Till Dig som hjälper till att göra en barn eller vuxenansökan.


Bra att tänka på både när det gäller barn och vuxenansökningar:

  • Alla underskrifter ska vara original, det är mycket viktigt och många missar tyvärr det.
  • Läkarintyget får skrivas separat eller skrivs på sidan 2 av ansökningsblanketten.
    Om läkarintyget skrivs separat ska det innehålla precis samma information som på
    sidan 2 på ansökningsblanketten.
  • Familjebevis kan beställas online, klicka här. Familjebeviset kommer hem till den sökande.

♦ Ett önskemål per ansökan. Bidrag måste fördelas rättvist mellan alla sökande.


VUXENANSÖKAN:

Följande deklaration gäller som underlag för vuxenansökan:
Inkomstår 2016 / Taxeringsår 2017.

Följande årsbesked gäller som underlag för vuxenansökan:

Daterade 2016-12-31

Vi ber Er att alltid kontrollera vuxna sökandes inkomst och tillgångar innan ansökan skickas in.
Gränser och regler kring för inkomst och tillgångar finns nedan:

Hur ska man räknar inkomst:

Den inkomster Cancerhjälpen räknar finns på sidan 4 i deklarationen.
Vi ber Er titta på detta innan Ni skriver kuratorsutlåtande.

För ensamstående är maxgränsen:              250.000 kr
För sammanboende/gift är maxgränsen:      420.000 kr

Är det en barnfamilj räknar man bort 44.500 per barn från föräldern/föräldrarnas inkomst.

– ” – tillgångar

Dessa uppgifter finns på årsbesked från banken.

För ensamstående är maxgränsen:              100.000 kr
För sammanboende/gift är maxgränsen:      200.000 kr

Uppstår det några frågetecken, tveka inte att kontakta Cancerhjälpen.

Klicka här för att fråga en av våra handläggare.