BLANKETTER:

Ansökningsblankett BARN.
EJ KOMPLETTA BARNANSÖKNINGAR FÖRLÄNGER HANDLÄGGNINGSTIDEN FÖR ALLA SÖKANDE BARN.
VI BER ER KONTROLLERA EN EXTRA GÅNG SÅ ATT NI VERKLIGEN HAR ALLA HANDLINGAR.

Ansökningsblankett VUXEN.
VIKTIGT! EJ KOMPLETT VUXENANSÖKAN RETURNERAS – UTAN ÅTGÄRD.
PÅ ANSÖKNINGSBLANKETTEN FRAMGÅR VAD SOM SKA BIFOGAS ANSÖKAN.

FAMILJEBEVIS är obligatoriskt för alla sökande, barn som vuxna.
När ett barn ansöker ska Familjebeviset beställas med en av vårdnadshavarnas personnummer.

Klicka här beställa ett familjebevis från Skatteverket.

Nyhet – TRIVSELBIDRAG

Hur kan tillvaron och miljön för cancerpatienterna på Er avdelning förbättras?
Ni som jobbar på plats vet bäst av alla vad som behövs!
Ta chansen att göra det för patienterna som ni länge pratat om.
Löpande handläggning året om.
Bidrag kan beviljas mellan 5.000-15.000 kr.

Ansökningsblankett för Trivselbidrag

 

PROJEKTANSÖKAN

Grundförutsättningen för att en projektansökan skall handläggas är att man aktivt arbetar med cancerpatienter.
Förbättringar inom vården och trivselåtgärder på avdelningar/mottagningar ser Cancerhjälpen mycket positivt på.
Även forskning kan stödjas i mån av resurser.

Ansökningsblankett för Projektansökan

Handläggningen och beslut fattas under tiden 1 till 18 december/kalenderår. .