Alla som drabbas av en malign tumörsjukdom kan ansöka om bidrag från Cancerhjälpen.
Både barn och vuxna.

För Er som ansöker om bidrag så har vi gjort allt som står i vår makt att underlätta och göra informationen om ansökningsprocessen så lättbegriplig som möjligt.
Vi finns ju faktiskt till, enbart för Er skull.

Viktigt! Nu gäller följande för bidragsansökan:
Hushållets inkomstdeklarationer för senaste inkomst- och taxeringsår.
Denna deklaration gäller som underlag för vuxenansökan.

Familjebevis ska bifogas alla ansökningar och beställs här.


Här får du veta direkt,
vad som behövs till din ansökan.

Sätt kryss i formuläret för att snabbt få reda på vad som behövs för Er ansökan.

BIDRAG SÖKES FÖR:

ANSÖKAN BARN

 1. Skriv ut och fyll sedan i ansökningsblanketten tillsammans med läkare och ev. kurator.
 2. Beställ ett familjebevis från Skatteverket, med vårdnadshavarens personnummer. Familjebevis är gratis och beställs här.
 3. Posta samtliga handlingar till Cancerhjälpen.

Alla sökande barn meddelas beslut per post inom 2 veckor, under förutsättning att ansökan är komplett. Viktigt är att båda vårdnadshavarna skriver under ansökan.

ANSÖKAN VUXEN – ensamstående

Tänk på att:

Årsinkomsten för ensamstående får vara max 250.000 kr(beskattningsbar årsinkomst) med avdrag av ett basbelopp per minderårigt barn och år.

Förmögenhet för ensamstående får vara max 100.000 kr. (Gäller ej taxeringsvärdet på en (1) ägd fastighet.)


Gör så här:

 1. Skriv ut och fyll sedan i ansökningsblanketten tillsammans med läkare och ev. kurator.
 2. Beställ ett Familjebevis från Skatteverket. Familjebevis är gratis och beställs här.
 3. Skicka med samtliga sidor på senaste inkomstdeklarationen. Bifoga årsbesked på ev. ränteintäkter/avkastningar som framgår i Er deklaration under kolumn 7.
 4. Posta samtliga handlingar till Cancerhjälpen.

Cancerhjälpen har en handläggningstid på 6-8 veckor under förutsättning att ansökan är komplett.
Man räknar handläggningstiden från det datum som ansökan inkom till Cancerhjälpen.

Förtur ges ansökningar gällande hospicevård som handläggs inom 1-2 veckor.

Alla sökande meddelas beslut brevledes.

ANSÖKAN VUXEN- gift/sambo

Tänk på att:

Årsinkomsten för gifta/sambo får vara max 420.000 kr(beskattningsbar årsinkomst) med avdrag av ett basbelopp per minderårigt barn och år.

Förmögenhet för gifta/sambo får vara max 200.000 kr
(Gäller ej taxeringsvärdet på en (1) ägd fastighet.)


Gör så här:

 1. Skriv ut och fyll sedan i ansökningsblanketten tillsammans med läkare och ev. kurator.
 2. Beställ ett Familjebevis från Skatteverket. Familjebevis är gratis och beställs här.
 3. Skicka med samtliga sidor på hushållets senaste inkomstdeklarationer. Bifoga årsbesked på ev. ränteintäkter/avkastningar som framgår i Era deklarationer under kolumn 7.
 4. Posta samtliga handlingar till Cancerhjälpen.

Cancerhjälpen har en handläggningstid på 6-8 veckor under förutsättning att ansökan är komplett.
Man räknar handläggningstiden från det datum som ansökan inkom till Cancerhjälpen.

Förtur ges ansökningar gällande hospicevård som handläggs inom 1-2 veckor.

Alla sökande meddelas beslut brevledes.

ANSÖKAN PROJEKT

Grundförutsättningen för att projektansökan skall handläggas är att man aktivt arbetar med cancerpatienter och/eller deras levnadsvillkor.

Förbättringar inom vården och trivselåtgärder på avdelningar/mottagningar ser Cancerhjälpen mycket positivt på.


Projektansökan skall vara Cancerhjälpen tillhanda innan 1 oktober resp. kalenderår.
Handläggningen och beslut fattas under tiden 1-18 december samma år.

Alla meddelas beslut skriftligen till angiven adress.


Fyll i ansökningsblanketten som är avsedd för projektansökan och bifoga följande handlingar:

 • Detaljerad beskrivning av projektet.
 • Kostnadskalkyl för projektet.

Fråga handläggaren

Ställ en allmän fråga gällande hur man ansöker.

OBS! Frågor om en pågående ansökan ställs via telefon 08-612 42 42 eller mail: kansli@cancerhjalpen.se.