Alla människor är unika och alla sökande har olika behov.

Cancerhjälpens funktion är här att så långt som möjligt tillmötesgå dessa personers önskemål.
Den gemensamma röda tråden som knyter samman de olika önskemålen är att på något sätt kunna bidra till en ökad livskvalitet för den som är cancersjuk. Några exempel på önskemål är rehabiliteringsvistelse, ekonomisk hjälp, komplementär behandling, inköp av special-bh med protes, diet/kostlära, tryckavlastande bäddmadrass vid svår smärta, peruk mm.

Efter fullgod medicinsk behandling vill och behöver många cancersjuka fortsätta att bearbeta den traumatiska upplevelsen som en cancerdiagnos och behandling oftast innebär.

Glädje och vilja att överleva räknas numera också till beprövad vetenskap.

I livet slutskede vistas många cancersjuka på ett Hospice, där man får god omvårdnad i en mer hemliknande miljö än på ett sjukhus. Det blir oftast tungt ekonomiskt och oroande för den som är cancersjuk med dubbla boendekostnader. Cancerhjälpen fyller här för många en ovärderlig funktion genom att bekosta egenavgiften
på Hospice för den drabbade.

1

Cancerhjälpen hjälper ca 1000 vuxna.
Varje år .