Stort och varmt tack till Cancerhjälpen för det årliga trivselbidraget på 50.000 kr.

Följande har vi kunnat köpa in till behandlingsrummet för det ekonomiska bidraget vi fått till barnonkologen i Lund;lund2

• Gardiner och draperier i vitt och lugna gröna nyanser
• TV
• DVD
• Effektprojketor som projicerar blickfångande bilder
• Fem effekthjul med olika teman till effektprojektorn
• Två mobiler (Harmony Dancer) med kulor i regnbågens färger som snurrar med hjälp av en motor
• 12 st spiralmobiler i diverse färger
• Fönsterdekor i form av insynskydd (har ej levererats än).
• Väggtext “Det var en gång…”

Emma och Eva har varit ansvariga för detta projekt

Planer finns att göra om vår matsal för genom intervjuer med patienter som har varit inlagda vid
Barn- och ungdomssjukhuset i Lund har det framkommit att förbättringar är önskvärda i den befintliga miljön.
Matsalen på en vårdavdelning är en viktig samlingsplats. Vid sjukhusvistelse är maten och matsituationen en
viktig faktor för välbefinnande och tillfrisknande.

Vi har under årens lopp bland annat använt det generösa trivselbidraget till följande:

För ett par år sedan gjorde vi om vårt lekrum till tonårsrum vilket gjordes möjligt tack vare er.

Inköp av IPAD och som vi bla kommer att använda till att förbereda barn inför olika procedurer,
spel till olika spelkonsoller, CD-spelare, TV-apparater, förberedelsedockor, musikgrupp som spelat för
inneliggande barn, fest i Ljusgården för alla barn som besökte barnsjukhuset när vi firade
10 årsjubileum i Barnhuset. Vi har satt in en del av bidraget på Ginsa för att kunna beställa aktuella filmer,
vilket uppskattas oerhört av barn/tonåringar och deras familjer.

Ovanstående är ett utkast av allt som vi har kunnat möjliggöra tack vare Cancerhjälpen.
Vänliga hälsningar

Britta Andersson
Enhetschef
Barnonkologen avd 64
Barn- och Ungdomsmedicinska kliniken, Lund
Skånes universitetssjukhus