Hej, vi vill å det varmaste tacka för det årliga bidraget
vi på Barncancercentrum i Göteborg får från Cancerhjälpen.

Pengarna har bland annat använts till inköp av nya julsaker, vi har köpt nya fåtöljer till patientrummen. goteborg
Fåtöljer som är bekväma för trötta föräldrar som vistas en stor del av sin tid med sina sjuka barn hos oss.
Vi har köpt stolar i glada färger till vår mottagning.

Det är tack vare hjälpen från er som vi kan få vår avdelning att se mindre “sjukhusaktig” ut.
Något som ökar trivselfaktorn för både våra familjer och barn.

Tack!

Med vänliga hälsningar

Anna Magnusson och Maria Andrén Hammarstrand
Vårdenhetschefer
Barncancercentrum i Göteborg