Det är med stor glädje jag skriver ett tack för ert generösa bidrag till den barnonkologiska
verksamheten i Uppsala. magnetDe pengar Ni bidrar med har gjort det möjligt för oss att genomföra
stora förbättringar för våra barn och familjer.

Vi har påbörjat en rutin för att hjälpa barnen att kunna genomföra en MRT (magnet resonans tomografi) undersökning utan narkos.

Det har gått till så att vi skickar hem en sagobok tillsammans med en kallelse, tid och beskrivning av undersökningen till familjen. Då har de kunnat förbereda sig genom att läsa sagan och titta på beskrivningen av undersökningen hemma. När de sen kommer till sjukhuset förbereds barnet ytterligare genom en sjukhuslek på vår lekterapi med en liten miniatyr av en MRT kamera. När det är dags för undersökningen kan barnet se på film via ett snillrikt system med speglar och plexiglas som filmduk under den timme som undersökningen kan ta. Vi har använt trivselbidraget till inköp av filmer, projektorer, datorer,
miniatyrröntgenutrustning och så presenter som belöning med mera.
Det finns en bildserie på sjukhusets barnweb där man kan följa undersökningen.

Nu har vi ett pågående projekt där 75% av barnen i åldern 4-9 hittills har klarat av att ligga stilla under
undersökningen tack vare dessa hjälpmedel. Det är en stor framgång. De behöver inte genomgå en narkos,
tiden på sjukhuset blir kortare och de kan känna sig stolta över vad de lyckats med..

Barnen betyder väldigt mycket för oss som personal och även möjligheten att kunna genomföra
dessa förbättringar och jag hoppas att ni känner att vi använder era medel väl.
Stort tack Cancerhjälpen!

Med vänliga hälsningar

Lotta Öijen
Avdelningschef

Britt-Marie Frost
Sektionschef