Hej Barncancercentra i Umeå!

UMEÅ- lekrumTrivselbidraget till Umeå barncancercentra

Vårt årliga ekonomiska bidrag från cancerhjälpen har haft stor betydelse för möjligheten till inköp av utrustning som både underlättar, roar och förgyller tillvaron för barnen och familjerna på vår barncanceravdelning.
Personal upplever att de förbättringsåtgärder som framförs både av personalen och familjerna kan tas omhand och verkställas tack vare detta ekonomiska bidrag!

Vi har under årens lopp bland annat gjort följande inköp:

Lekstuga, moderna gardiner, fräscha utemöbler till balkong, hörnbadkar, massagedusch, utsmyckning till badrum, digitalkamera och fotoskrivare. Utrustningen är avsedd bland annat för foto av det sjuka barnets miljö som kan medtas till skola eller förskola, f.f.a. när barnet har lång sjukhusvistelse och därför lätt tappar kontakten
med sina kompisar.
När konsultsjuksköterskan sedan åker för att informera på barnets skola/förskola tar hon ett foto av
klassen/gruppen som hon sedan skriver ut och lämnar till det sjuka barnet  en sk. ”vinkabild”.

Små transportabla TV-apparater avsedda för avledning i samband med procedurer.
CD-spelare för avkopplande musik i dagrum och behandlingsrum.
Liten CD-spelare med hörlurar att användas av barn/föräldrar för att lyssna på musik eller talböcker.
Nintendospelare, samt spel, Fåtöljer till tonårsrummen, Sodastream,
symaskin samt utsmyckning av dagrum och läsrum.

Andra viktiga inköp:

Projektor till behandlingsrum som ska användas för avledning vid procedurer
Pedagogiska dockor
Parasoller till uteplats
Lekutrustning till uteplats

Vårt varmaste tack till Cancerhjälpen för det årliga trivselbidraget!

Eva Sjödin Eriksson
Avd chef
Barnonkologen, Barn 3
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå