Cancerhjälpen delar ut ett årligt trivselbidrag till Sveriges sex Barncancercentra.

1705116-autumn-family Varje Barncancercentra får vardera får 50.000kr i december varje kalenderår.

Med trivselbidrag menar Cancerhjälpen att bidraget skall användas till sådant som kan öka de cancersjuka barnens
och der
as familjers trivsel och välmående när de vistas på Barncancercentra.
På Sveriges sex Barncancercentra som finns i Umeå, Uppsala, Stockholm, Göteborg, Linköping och Lund vistas alla cancerdrabbade barn någon gång under sin sjukdomstid.

På så sätt får alla barn som drabbats av cancer i Sverige del av detta bidrag.