Cancerhjälpen beviljar bidrag till:

Barn och vuxna som drabbats av cancer har möjlighet att ansöka om bidrag.

Cancerhjälpen vill alltid i möjligaste mån tillmötesgå den sökandes önskemål gällande sitt bidrag. Önskemålen kan handla om rehabiliteringsvistelser, specialmadrasser, Hospicevård, komplementär medicin/behandling mm. Omkostnadsbidraget har de senaste åren blivit det absolut vanligaste önskemålet både när det gäller barn- och vuxenansökningarna.

Trivselbidrag till Sveriges 6 barncancercentra.

Projektbidrag.