Styrelsen sitter på tvåårsmandat och väljs av medlemmarna vid föreningens årsmöte.
Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter varav en ordförande.
Ordföranden har ettårsmandat.

Årsmöte hålls varje år senast den sista april året efter räkenskapens utgång.
Styrelsen bestämmer tid och plats och man skickar en skriftlig kallelse till samtliga medlemmar,
minst 14 dagar i förväg.

Senaste årsmötet hölls: 2017-04-03.

Frågor gällande styrelsen?
Kontakta Cancerhjälpens ordförande Ywonne Jacobsson,

Telefon: 08-612 42 42
E-post: ordforande@cancerhjalpen.se

 

Cancerhjälpens styrelse består av:

Ywonne Jacobsson, ordförande. Invald år 1999

Mitt namn är Ywonne Jacobsson och jag är född 1956. Jag har varit Cancerhjälpens sedan årsmötet år 2000
och jag bugar för det förtroendet. Jag har varit yrkesverksam främst inom sjukvård, telekommunikation
och personaladministration. Mitt engagemang för de utsatta i samhället har alltid varit stort.
Min insikt om de cancersjukas problematik grundar sig på upplevelser i privatlivet och genom
alla bidragsansökningar jag läst under mina år som ordförande. Jag läser samtliga ansökningar.


Jaakko Turunen, ledamot.
Invald år 2011

Jag heter Jaakko Turunen, är född 1944 och är en “glad” pensionär.
Jag har jobbat nästan hela mitt arbetsliv i Grafiska branschen.
4,5 år före min pensionering jobbade jag hos Cancerhjälpen,
och då såg jag vilket behjärtansvärt ändamål insamlingen har.
Och när jag fick frågan att vara med i styrelsen, kunde jag bara inte tacka nej.


Tomas Brazda, ledamot.
Invald år 2011

Mitt namn är Tomas Brazda, född 1947, Pol.mag. Sedan år 1993 har jag varit engagerad i Cancerhjälpen,
huvudsakligen i insamlingen. För Cancerhjälpens insamling känner jag ett starkt engagemang.
Då insamlingen är själva grundförutsättningen för Cancerhjälpens stöd till alla de barn och vuxna som vi årligen kan hjälpa.


Anita Svanberg, ledamot.
(född 1946, bor i Stockholm) Invald 2014

Anita har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med människor utifrån olika roller, projektledare/utbildningsledare,
personalchef och senare i eget företag. Hon har arbetat inom kommun,  under 16 år inom bostadsbranschen och satt där
även i koncernledningen. I egna företaget har hon arbetat inom många olika branscher och organisationer.
Arbetet innebar då HR-frågor samt arbete med grupputveckling, coachning och kommunikationsfrågor.


Styrelsens suppleanter

Anita Sjöberg, suppleant. Invald år 2000

Jag heter Anita Sjöberg och är född 1946. Har arbetat med försäkringar i 24 år.
Har varit med i Cancerhjälpens styrelse sedan år 2000. Min familj och jag tyckte att det var angeläget
att försöka betala tillbaka något av det stöd vår äldsta dotter / syskonens älskade storasyster fick under
sin sjukdomstid i hjärntumör från just Cancerhjälpen.

Catharina Jonsson, suppleant. Invald år 2017
Text kommer inom kort.

Alexandra Broman, suppleant. Invald år 2017

Mitt namn är Alexandra Broman och jag är född 1985. Efter examen inom ekonomi har jag arbetat med försäljning, redovisning
och nu som ekonomichef och när frågan kom om att ingå som suppleant i Cancerhjälpens styrelse kändes det självklart att tacka ja.
Vi har alla någon i vår närhet som drabbats av cancer, så även i min familj.
Jag tycker att Cancerhjälpen bedriver en behjärtansvärd verksamhet och ser otroligt positivt på den slimmade organisationen
som möjliggör att så stor del av de insamlade pengarna delas ut till drabbade.

 

 

 

Anna Nordberg är Cancerhjälpens aukt. revisor

Familjeföretagens Revisionsbyrå AB