Cancerhjälpens syfte är att verka för en förbättring av levnadsvillkoren för och reaktivering av cancerdrabbade

Cancerhjälpen försöker i mesta möjliga mån att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet.
På Roslagsgatan 50 i Stockholm ligger vårt kontor. Lokalen är ca150 kvm varav hälften är lager
där det förvaras trycksaker och annat som behövs för att bedriva verksamheten.
Kansliet bedrivs i enbart tre kontorsrum. I övriga lokalen bedrivs telefoninsamlingen som står för ca 55% av insamlade medel.

Arbetet med insamling och utdelning av bidrag bedrivs alltså mycket nära inpå varandra, vilket vi enbart ser som en fördel.
Alla känner sig engagerade på ett unikt sätt, troligtvis mer än om vi alla satt i var sitt rum.

Cancerhjälpen leds av en styrelsen som skall bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter varav en ordförande.

Cancerhjälpen är en medlemsorganisation med ca 300 medlemmar.