Cancerhjälpen har ett 90-konto som beviljas av Svensk insamlingskontroll.

Föreningar med 90-konto kontrolleras och måste följa Svensk insamlingskontrolls direktiv gällande penninginsamling,
penninggåvor och upptagande av medlemsavgifter för välgörande- eller ideellt ändamål.
Ett 90-konto är en unik kvalitetsstämpel och minst 75% av intäkterna skall användas till ändamålet.
Det görs årliga kontroller av samtliga 90-kontoinnehavare.

Den som inte uppfyller Svensk insamlingskontrolls krav får sitt 90-konto indraget.

Cancerhjälpen har sedan december 1999 innehaft 90-konto, PG 90 04 37-5 och/eller BG 900 – 4375.

Läs mer om Svensk insamlingskontroll här.

90s