Cancerhjälpens verksamhet finansieras helt genom bidrag från allmänheten, ca 55% av alla insamlade bidrag sker med hjälp av vår telefoninsamling.

Resterande medel är minnesgåvor, högtidsgåvor och medlemsavgifter.
Cancerhjälpen bedrivs helt utan statliga bidrag.

Att vara kostnadseffektiva strävar Cancerhjälpen ständigt efter.

Under de senaste åren har vi fått många bra tips på olika besparingsåtgärder från både medlemmar och givare.
Vi lyssnar på Er och har gjort en hel del besparingar bland annat så började vi att använda baksidan av inbetalningskortet
och även baksidan av beslutsbrevet till bidragstagarna, för information som tidigare legat på ett eget A4-ark.
På detta sätt sparar vi både porto, papper och tryckkostnader. Detta kan tyckas vara småsaker men om man räknar på det hela
ser man snart att det faktiskt gör stor skillnad. Som sagt, Era kloka idéer och tips är alltid välkomna.

Vi kommer att fortsätta med att leta ännu fler möjligheter att göra besparingar och ser det som ett steg i rätt riktning både
när det gäller miljön och givetvis även för att främja vårt ändamål.