..en samling eldsjälar som 1993 grundade Cancerhjälpen. Målet var och är idag att hjälpa landets cancersjuka barn och vuxna. Hjälpen riktas till de som är sjuka här och nu. När man tittar tillbaks på åren som gått är det fantastiskt att se hur många som kunnat få hjälp tack vare att Cancerhjälpen finns till.

Under årens lopp har över 100 miljoner har delats ut i bidrag till barn och vuxna som drabbats av cancer.

Cancerhjälpens symbol är vitsippan och har varit det sedan starten 1993.
Vitsippan symboliserar det sköra och samtidigt det överlevande.
Varje år finns det en ny stödnål, med vitsippa och årtal. En favorit hos många samlare.

Till minne av prins Bertil anordnades år 1997 en golftävling under tiden 30 maj – 3 augusti.  Landets golfklubbar tävlade om titeln: Sveriges bästa golfklubb. Behållningen tillföll cancersjuka i hela Sverige via Cancerhjälpen.

I december månad 1999 beviljades Cancerhjälpen ett 90-konto av Svensk insamlingskontroll.

År 2003, vid 10 års jubileet, ändrades Cancerhjälpens grafiska profil och det tidigare gröna färgschemat byttes ut mot dagens blå.
Även logotypen blev ny under år 2003.

cancerhjalpjubileumblarod(1)