Att ge en minnesgåva är ett fint sätt att hedra en avliden.

Avsändaren väljer själv vad det ska stå på minnesbladet. Exempel på vackra ord och dikter till minnesblad:

Vackra ord och dikter – Cancerhjälpen

Varmt tack för Er minnesgåva.

Personuppgifter beställare

  • 1 gång
  • 1 gång per år
  • 1 gång per månad
  • Internetbank till Bg 900-4375. Ni sätter in minnesgåvan från Er internetbank.
    Obs! Ni slussas ej vidare automatiskt utan måste logga in i banken som
  • Inbetalningskort önskas. Inbetalningskort skickas per post från Cancerhjälpen, ifyllt med angiven summa.
SKICKA MINNESBLADET TILL

Begravningsbyrå eller närmast anhörig.

DINA KONTAKTUPPGIFTER

  • DIBS
  • Inbetalningskort, 30 dagar

Jag önskar Cancerhjälpens vitsippa som ett symboliskt tack.