Frågor för dig som vill hjälpa

Cancerhjälpen har ett 90-konto som utdelas av Svensk insamlingskontroll, som gör årliga kontroller av samtliga 90-kontoinnehavare.
Den som inte uppfyller kraven får sitt 90-konto indraget.

Tilläggas kan att Cancerhjälpen arbetar för att vara så kostnadseffektiva som möjligt och hela vår verksamhet ryms i en liten lokal på 150kvm. Allmänheten är hjärtligt välkomna att titta förbi och se hur vi har det här.

På Cancerhjälpen har vi inga högt uppsatta chefer överhuvudtaget, utan det är vår deltidsarbetande ordförande som ansvarar för verksamheten och administrationen.

Cancerhjälpen arbetar med välgörenhet och givetvis ska alla som arbetar ha en lön, men inom den här branschen skall lönerna vara försvarbara. Det tycker vi.

Vi kan med glädje berätta att Cancerhjälpen sedan starten 1993 har kunnat dela ut över 100 miljoner till landets cancerdrabbade.

Cancerhjälpen är en direkthjälp till de som är cancersjuka just nu. Både barn och vuxna kan ansöka om bidrag, med hjälp av sin läkare och kurator. Varje vecka kommer den in hela 30-40 ansökningar till Cancerhjälpen. Hjälpbehovet är mycket stort!

Varje år delar Cancerhjälpen ut det årliga trivselbidraget till Sveriges sex barncancercentra, som vardera fick 50.000kr i december 2013. Detta för att skapa en trevlig och funktionell miljö på dessa avdelningar där alla cancerdrabbade barn vistas under sjukdomstiden.

Projektansökningar beviljas också, förutsättningen är att man arbetar för att göra förbättringar för landets cancerdrabbade.

Cancerhjälpen samlar in mellan 10-12 miljoner kronor per år.

Ett varmt tack till alla snälla bidragsgivare ute i landet, som år efter år gör en fantastiskt fin insats.

Cancerhjälpen både vill och behöver synas i media men vi blir tvunga att prioritera att hålla kostnaderna nere. Reklam är som bekant mycket kostsamt!

Men vi finns i allra högsta grad och har gjort det sedan 1993. Vi arbetar året om och beviljar bidrag under årets alla veckor.

Ja, Cancerhjälpen har sedan december 1999 innehaft 90-konto.

Pg 90 04 37-5

Bg 900 – 4375

Av 100 kr kommer ungefär 80 kronor fram till de cancerdrabbade.

Resterande 20 kronor går till fasta kostnader som man tyvärr aldrig kommer ifrån. Till exempel: lokalhyra, tryckkostnader, löner, administrationskostnader, porto, sociala avgifter m.m. Kan dock tilläggas att vi skurit ner enormt på våra kostnader under se senaste åren.

Priset per stödnål vid inköp är 2kr ink.moms.

Vi vill passa på att framföra ett varmt tack till vår leverantör Pins Design som år efter år ger Cancerhjälpen detta fina pris.

Nej, tyvärr är detta ännu inte möjligt.
Cancerhjälpen är en ideell förening och har tyvärr inte möjlighet att i nuläget att köpa in ett datasystem som klarar av att elektroniskt skicka kontrolluppgifter till Skatteverket och givare.
Portokostnader är inte heller ett hållbart alternativ då Cancerhjälpen måste prioritera att en maximal andel av gåvan tillfaller avsett ändamål.
Tyvärr kan Cancerhjälpen av denna anledning ännu inte erbjuda möjlighet till skatteavdrag för givaren.

Cancerhjälpen ser mycket positivt på gåvor med skattereduktion och hoppas kunna delta i framtiden.

Frågor för dig som önskar hjälp

Observera – ett önskemål per ansökan.

CANCERHJÄLPEN KAN BEVILJA BIDRAG TILL:

 • Omkostnader i samband med cancersjukdom.
 • Rehabilitering med behandlande syfte
 • Olika former av terapi.
 • Alternativmedicin och alternativbehandling.
 • Rekreationsresor.
 • Specialmadrass.
 • Sysselsättningsmaterial (Gäller barn under 18 år)
 • Hospicevård.
 • Bidrag till offentliga inrättningar

BIDRAG BEVILJAS EJ FÖR:

 • Tandvård (ett omkostnadsbidrag kan sökas istället.)
 • Till semesterresor (undantag barn under 18 år)
 • Behandlingar i efterskott. (ev. fakturering sker from beslutsdatum.)

Vi har en handläggningstid på mellan 6-8 veckor. Man räknar från det datum som ansökan registrerades hos Cancerhjälpen.

Handläggningstiden varierar beroende på antalet ansökningar som skickas in.

Barn och Hospiceansökningar har förtur. Lär mer här.

Barn och hospiceansökningar beslutas inom 2-3 veckor.
(under förutsättning att ansökan är komplett)
Annan typ av förtur ges ej.

Familjebevis är obligatoriskt för alla sökande att skicka med.

Tänk på att: Är sökande ett barn/minderårig är det vårdnadshavarens personnummer som familjebeviset ska beställas med.

Familjebevis beställs gratis från Skatteverket på nummer: 020 – 567 000
Knappa in direktval 1109 och sedan sökandes/vårdnadshavarens personnummer.

Cancerhjälpen har tyvärr inte möjlighet att bevilja bidrag för anhöriga till de cancerdrabbade.
Bidrag kan dock beviljas för ledsagare/assistent för blind patient/patient med funktionshinder. Behovet av ledsagare/assistent skall alltid styrkas med läkarintyg.

Nej, en kopia kan aldrig godkännas.

Läkarintyg måste alltid vara med läkarens originalunderskrift.

Viktigt är att läkarintyget innehåller följande information:

 • Datum för diagnos
 • Diagnoskod
 • Aktuell medicinsk status

Bäst är att låta läkaren skriva direkt på vår ansökningsblankett för att undvika missförstånd. Vill läkaren skriva separat går det bra under förutsättning att alla uppgifter Cancerhjälpen efterfrågar på ansökningsblanketten finns med. 

Om Ni har fått ett kompletteringsbrev så innebär det att vi saknar någon/några uppgifter. Det finns ingen möjlighet att fatta beslut innan alla uppgifter är Cancerhjälpen tillhanda.

Tänk på att Cancerhjälpens handläggare är skyldiga att begära in alla uppgifter innan ansökan kan läggas fram till beslut.

Vi eventuella frågor svara vi gärna, kontakta Cancerhjälpen och ange alltid Ditt femsiffriga aktnummer för snabbast hjälp.

Nej, tyvärr finns inte den ekonomiska möjligheten för Cancerhjälpen att bevilja bidrag för hela familjer. Givetvis tar man hänsyn till att minderåriga barn måste resa i sällskap med en vuxen/målsman.

Om hela familjen sedan väljer att resa tillsammans är det inget Cancerhjälpen har några invändningar emot, viktigt är dock att veta redan innan man ansöker att övriga familjen måste stå för sina kostnader själva.

UNDANTAG:
Om barnet står under palliativ behandling kan det finnas möjlighet för hela familjen att beviljas en gemensam resa, prognosen måste dock styrkas av leg. läkare.

Det är samma regler som gäller för alla vuxna som ansöker om bidrag.
Vi tittar på den senaste deklarationen och om den sökande inte får någon deklaration bifogar
man ett intyg på nolltaxering från Skatteverket.

Vi tittar inte på föräldrarnas inkomst, så deras inkomst behöver inte redovisas.
Däremot skall alltid deklaration på en ev. sambo till den sökande bifogas ansökan.

Då tryckt informationsmaterial nu för tiden i stort sett helt ersatts av hemsidor vill vi hänvisa till www.cancerhjalpen.se.
En ideell förening har inte möjlighet att ta på sig kostnader för tryck och porto utöver det absolut nödvändigaste för verksamheten.

Kan också nämnas att Cancerhjälpen också tagit ställning till miljöaspekten när det gäller tryck material och kommit fram till att hemsidan är det bästa för vår miljö.

Till exempel äldre personer, som saknar dator, hjälper vi så gärna över telefon och informerar om hur man gör en ansökan.
Så alla nås av informationen på ett eller annat sätt.

Ytterligare fördel med hemsida: en hemsida kan ändras på minuten om det skulle behövas, en klar fördel gent emot ett tryckt material.

Finns ingen exakt svar att ge och inte heller någon bestämd gräns på antal ansökningar.
Som riktmärke kan man säga att så länge den som söker befinner sig 3-4 år från sin cancerdiagnos eller återfall så finns möjligheten att ansöka. Sen spelar ju givetvis inkomst och tillgångar in i bedömningen, men det känner ju Du som läser detta med all säkerhet redan till.

Det måste alltid gå 12 månader mellan varje barnansökan och 24 månader mellan varje vuxenansökan .

När man är osäker i ett enskilt fall är det nästan säkrast att ringa och höra med någon av våra handläggare. Vi ger inga förhandsbesked men vi kan möjligen vägleda ifall det är någon mening att göra en ansökan eller inte.

Ja det är möjligt. Vid ansökan om bidrag för alternativ medicin/behandling till ett barn krävs alltid ett separat läkarintyg. Ett intyg som styrker att medicinen eller behandlingen inte kan vara skadlig för barnet eller påverka ordinarie cancerbehandling/medicin negativt.