För ca ett och ett halvt år sedan beviljade Cancerhjälpen ett projektbidrag för att göra om två isolerings salar som vi har på medicinavdelning 2 där jag och min kollega Jenny jobbar. Under sommaren 2016 så påbörjade vi ommålningen av de två isolerings salarna. Därefter har vi köpt nya möbler

Läs mer

Årsredovisning 2016

Cancerhjälpens årsredovisning för räkenskapsår 2016 finns nu tillgänglig här på hemsidan. Utöver detta finns 2012-2015 års årsredovisningar tillgängliga att läsa. Önskar man ett tidigare årtal, kontakta kansliet så mailas en pdf med önskat årtal. kansli@cancerhjalpen.se Klicka här för att läsa tillgängliga årsredovisningar på hemsidan. Ladda gärna ner årets: Årsredovisning för

Läs mer